Waar staat Moveg voor?

Moveg werkt op een pragmatische wijze aan verandering in organisaties. De verandering kan in verschillende fases en om verschillende redenen voor een organisatie benodigd zijn:

– bij de oprichting van de organisatie (start-up)
– om de organisatie te laten groeien en naar de volgende fase in haar bestaan te leiden (evolution)
– om te overleven als organisatie (crises)

Stelt u zich wel eens de volgende vragen:

– ik heb een prima idee maar hoe kan ik daar een levensvatbare organisatie van maken?
– ga ik met de organisatie linksaf, rechtsaf of rechtdoor? Oftewel: gaan we verder zoals nu of gaan we veranderen?
– de organisatie moet veranderen om te overleven maar hoe doe ik dat en wie helpt me daar bij?
– ik zie verschillende groei mogelijkheden (ook internationaal!) of organisatie-onderdelen welke efficiënter en effectiever kunnen werken, wie kan dat voor mij op de rit zetten?

In al deze gevallen kan Moveg u (tijdelijk) van dienst zijn met interim-management ondersteuning. Moveg concentreert zich daarbij op de commerciële sectoren handel en productie aangezien we in die sectoren de nodige ervaring hebben, een breed netwerk bezitten en daardoor in staat zijn organisaties efficiënter en effectiever te maken.

Heeft u daarbij geen behoefte aan dikke boekwerken? Wij ook niet! We zijn resultaatgericht en werken op een pragmatische en organisatiebrede wijze aan een zo snel mogelijke passende oplossing. We kijken naar en hebben ervaring binnen de verschillende vakgebieden in uw organisatie. Uw organisatie dient niet alleen op korte termijn de vruchten te plukken van onze inspanningen maar we zorgen ook voor een gezonde basis nadat onze werkzaamheden voltooid zijn!